באנו חושך לגרש/ אורי נחום

אחרי שנה מטלטלת של הפגנות, ויכוחים, מריבות והאשמות הדדיות בין המחנות הפוליטיים
ובין חלקים רבים בעם שזכו לשמות כמו : פילוג , שסע, קיטוב ועוד, הגיע השיא בדמותה של מלחמה
שנכפתה עלינו בעל כורחנו וגבתה ועדיין גובה מחיר דמים כבד.
אנו ניצבים בימים אלה על סיפו של חג האורים הבא עלינו לטובה.
מצאתי לנכון להביא ציטוט מדבריו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ’ל שהיה רבה האשכנזי הראשון של ארץ ישראל עוד לפני קום המדינה ונחשב לאחד מאבות הציונות הדתית
" צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו כנר חברו , ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל אחד מאיתנו ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים ולהדליקו לאבוקה
גדולה ולהאיר בכך העולם כולו"
חנוכה שמח ובשורות טובות
אורי נחום
קלאבהאוס טבריה