ביקור סל שיקום בקלאבהאוס טבריה

ביום 9.12.21, נערך בקלאבהאוס אלון בטבריה, מפגש עם נציגי סל שיקום ממשרד הבריאות. הגיעו מספר נציגות ובראשן שרון רוטשילד, ראש מטה תעסוקה הארצית של סל שיקום במשרד הבריאות.

 

מטרת הביקור הייתה בעיקרה היכרות עם הקלאבהאוס, החברים, אנשי הצוות, והפעילויות המתקיימות במקום. סיפרנו בהרחבה על העבודה היום יומית השוטפת, הישיבות השונות בנושאים בהם עוסק הקלאבהאוס, ערכנו סיור ביחידות השונות, והצגנו את העבודה על אירועים כמו חגים, ימי הולדת, סדנאות, טיולים וכו'. 

 

בנוסף קיימנו מפגש של האורחים עם כל החברים ואנשי הצוות שנכחו באותו היום.

נשאלו שאלות בנוגע לפעילויות השונות, הרגשת החברים, והושם דגש על תרומת המקום לכל אחד מהחברים ועל שיתוף הפעולה וקבלת ההחלטות המשותפות של אנשי הצוות והחברים בכל הנושאים הנוגעים לפעילויות המקום. המפגש עם החברים כמו גם הסיור ביחידות היו מעניינים והותירו רושם חיובי על האורחים.