זכאות לשיקום בקהילה על פי חוק

קלאבהאוס עמית - בוחרים באהבה

אדם שחווה משבר נפשי

מתמודד לעיתים עם חוויות רגשיות קשות, אף מעבר לקיומה של המחלה ועם פגיעה בתפקודים שונים. פעמים רבות, המחלה פורצת במפתיע, גודעת את רצף החיים הרגילים ואדם נקלע למציאות שאינו מכיר, אינו יודע איך להתמודד עמה ואינו יודע איך להשתלב חזרה בחיים בקהילה. לעיתים עולות שאלות כגון: מה יהיה איתי? איך יתייחסו אלי? מה יחשבו עלי? איך אוכל ללמוד? האם אני יכול לעבוד?

מטרת השיקום בקהילה

היא לאפשר את שיקומם והשתלבותם בקהילה של אנשים המתמודדים  עם מגבלה נפשית ולשפר את איכות חייהם.

מחלקת השיקום, באגף לבריאות הנפש

היא הגוף האחראי במשרד הבריאות על תהליכי  השיקום, האגף מתווה מדיניות ומפקח על מערך השיקום בקהילה.

האגף פועל מכוח חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס, 2000 (להלן: "חוק השיקום"). מטרת החוק היא לפעול לשיקומם של אנשים נפגעי נפש ולשילובם בקהילה, כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם, ברוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

 

השירותים שוועדת השיקום האזורית רשאית לקבוע לגביהם תכנית שיקום מפורטים במדויק בתוספת לחוק השיקום וקרויים "סל שיקום".

 

אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית יכולים להיעזר באחד או יותר מן התחומים הכלולים  בסל השיקום במידה שאושרו להם בוועדת השיקום האזורית.

 

עפ“י הגדרת החוק, ”סל שיקום“ ניתן לאנשים בעלי 40% נכות נפשית ומעלה. אחוזי הנכות נקבעים ע“י ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי או ע“י פסיכיאטר מתוך רשימת הפסיכיאטרים שהוסמכו ע“י משרד הבריאות לצורך כך.

 

החברות שמציעה קהילת הקלאבהאוס בישראל מתקיימת במסגרת ”סל שיקום“ המוגדר בחוק.

מה בעצם כולל סל שיקום? קלאבהאוס עמית - בוחרים באהבה

דיור

מטרת שירותי הדיור התומך הניתן במסגרת סל השיקום היא לשפר את המיומנויות לחיים עצמאיים בקהילה של אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית, באמצעות תנאי דיור נאותים ומכבדים, תוך מתן תמיכה, סיוע ושמירה על קשר קבוע עם שירותי הקהילה.

תעסוקה 

מטרת שירותי הדיור התומך הניתן במסגרת סל השיקום היא לשפר את המיומנויות לחיים עצמאיים בקהילה של אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית, באמצעות תנאי דיור נאותים ומכבדים, תוך מתן תמיכה, סיוע ושמירה על קשר קבוע עם שירותי הקהילה.

השכלה 

שירות השלמת השכלה נועד לסייע לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לממש את יכולותיהם הלימודיות ולהשלים את השכלתם בהתאם לכישוריהם ורצונם.

חברה ושעות הפנאי

מטרת השיקום החברתי היא היכרות ולמידה של מיומנויות חברתיות, הקנית ידע ועצמאות בתחום, הענקת תחושת שייכות, הפגת בדידות, יצירת קשר והשתלבות בקהילה.

תיאום תוכניות שיקומיות בקהילה

אדם המתמודד עם מחלה נפשית יכול להסתייע במתאם שיקום, שיהיה אחראי ליישום ותיאום מתן כל השירותים הניתנים על ידי ועדת השיקום המחוזית.  כמו כן, נועד השירות לסייע בידי האנשים להיות אקטיביים בבניית תכניותיהם השיקומיות ובהגדרת מטרותיהם האישיות.

סומכות וחונכות שיקומית

מיועד לאנשים הזקוקים לתמיכה, לליווי ולהדרכה אינטנסיביים  בתחומי חיים שונים, במטרה לסייע להם בתהליך הסתגלותם לחיים בקהילה וחיזוק תפקודים משמעותיים בחייהם.

סיוע למשפחות

על מנת להקל על בני המשפחה,  הקים משרד הבריאות מרכזי ייעוץ למשפחות המספקים מידע ותמיכה באמצעות  ייעוץ פרטני וקבוצתי, הרצאות וסדנאות.

טיפולי שיניים

מערכת השיקום מסייעת במימון שיקום הפה בהשתתפות כספית של האדם.

יש לי סל שיקום ואני רוצה להצטרף לקלאבהאוס- איך עושים זאת? קלאבהאוס עמית - בוחרים באהבה

אנשים שמגיעים לקלאבהאוס מגיעים מתוקף זכאותם לשיקום בקהילה על פי חוק השיקום.


הקלאבהאוס מוגדר במסגרת סל שיקום כשירות חברתי ותעסוקתי, כשלמעשה בהגדרתו הוא שירות הוליסטי, אשר רואה את האדם כמכלול, ומכוון לתמוך בכל מערכות חייו השונות.

העקרונות הבינלאומיים להפעלת קלאבהאוס מגדירים את הקלאבהאוס כקהילה, אשר מלווה ותומכת את האדם בכל האספקטים של חייו: תעסוקה, חברה, השכלה, דיור, קידום אורח חיים בריא ועוד.

ייחודיותו של הקלאבהאוס היא באופן שבו ניתנים השירותים, כלומר בשותפות מלאה: ”שירותי תמיכה תוך קהילתיים ניתנים ע"י חברים ואנשי צוות כאחד. פעילויות תמיכה קהילתיות עומדות במרכזה של יחידת העבודה של הקלאבהאוס. הפעילויות כוללות: סיוע בזכאויות, דיור וסנגור, קידום אורח חיים בריא, כמו גם סיוע בגישה לטיפול איכותי בתחום הפסיכולוגי והתרופתי, וכן לשירותים של טיפול ההתמכרויות“ (מתוך מודל הקלאבהאוס, עקרון 27).

כאשר אדם מגיע להיות חבר בקהילה הקלאבהאוס, הוא מוזמן להיות שותף מלא בניהול ובהפעלת המקום, כך שכל השירותים המתוארים לעיל ניתנים ע“י חברים וצוות כאחד, ולא ע“י הצוות לחברים באופן המסורתי.

כדי להצטרף לקהילת הקלאבהאוס צריך אישור מסל שיקום של המחוז.

  • אפשר לפנות לעו"ס המלווה במידה ויש ולהגיש יחד איתו בקשה לסל שיקום.
  • במידה ואין עו"ס מלווה אפשר לפנות לאחראי בריאות הנפש בקופת החולים ולברר איתו על התהליך.
  • בכל מקרה כדאי גם לפנות אלינו (לקלאבהאוס הקרוב אליך) דרך האתר או בטלפון, לקבוע סיור הכרות ולהיעזר בנו כדי לקדם את התהליך.

מהי החלמה? קלאבהאוס עמית - בוחרים באהבה

גישת ההחלמה בבריאות הנפש פותחה במהלך 30 השנים האחרונות ותרמה רבות להתפתחות ושינוי המדיניות והפרקטיקה בתחום השיקום בבריאות הנפש. הגישה פותחה תחילה על ידי אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית ובני משפחותיהם, עם השנים הצטרפו לפיתוח אנשי מקצוע ואנשי אקדמיה

.

העמדה העומדת במרכז חזון ההחלמה היא שניתן לחיות חיים בעלי משמעות ולהתקדם לקראת מטרות אישיות משמעותיות למרות ולצד המחלה ותסמיניה. מדינות רבות אימצו את גישת ההחלמה כדי לארגן מחדש את הפרקטיקה בתחום בריאות הנפש והגישה היוותה השראה לפיתוח ידע והתערבויות חדשות.

 

בקלאבהאוס עמית – אנחנו מאמינים בכל ליבנו בגישת ההחלמה ומתרכזים בכוחות, בכישרונות וביכולות של כל אחד- כדי לסייע בתהליך ההחלמה האישי של כל אחד ואחת.