מצגת הסברה קלאב האוס ירושלים

משפחות

הצד של המטפל​

גישות טיפוליות​

שיקום והחלמה

איורים: סלע קורן

המלצות ברשת:

הרצאות מומלצות