חסמים- יש חיה כזאת???

השבוע בסדנת תעסוקה עסקנו בנושא חסמים: מה חוסם אותי? מה מכביד עלי? מה מושך אותי למטה?

למדנו על סוגים שונים של חסמים: חסמים פנימיים וחסמים חיצונים.

כל אחד מחברי הסדנה שיתף במקום האישי שלו  בנושא הסדנה.

בנוסף , כל אחד שיתף איך הוא רואה את עצמו ואיך האחרים רואים אותו והאם יש נקודות משיקות בין הדברים.

היה מרתק!!!

כ 5 חברים יושבים סביב שולחן ודנים בנושא חסמים ברקע לוח עם מסגרת אשומה קלאבהאוס טבריהלוח תעסוקה בנושא חסמים שמש אסוצאציות טבריה קלאבהאוסחברים יושבים סביב שולחן ועושים פעילות בנושא חסמים קלאבהאוס טבריה