יום גיבוש משרדיות

בכול רבעון אנו במשרדיות עושים יום גיבוש ליחידה המשרדית 

תעסוקה . הפעם , לאחר מספר ישיבות ביחידה, בנושא הגיבוש

הוחלט על יום גיבוש בחוף ברניקי בכנרת.

בישיבת תכנון  גיבוש העלנו מספר הצעות לפעילות חברתית

לצורך גיבוש היחידה, הכרות וקצת אתנחתא מהעשייה היומית 

בקלאבהאוס . לקחנו מחצלת ,ערכת קפה ,כיבוד קל ,ונסענו 

לחוף . הייתה נוכחות מדהימה של חברים ובהחלט יום גיבוש 

הוא רגע מבורך ונכון . ניפגש ביום הגיבוש הבא .