מדדי תוצאה – משרד הבריאות בביקור בקלאבהאוס וקידום התוכנית הלאומית להערכת תהליכים במערך השיקום בבריאות הנפש

כחלק מחיזוק אופיו הציבורי והבטחת איכות מערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה, הוחל בביצוע התוכנית הלאומית להערכת תהליכים ומדדי תוצאה במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה בישראל. 

 

זוהי תכנית ראשונה מסוגה ובגודלה ומטרתה לאמוד את יעילותם ומועילותם של שירותי השיקום השונים באמצעות מדידת התהליכים, התפוקות והתוצאות של המערכת השיקומית.

 

בתמונות אנו מקבלים הסבר אישי על כניסה למערכת הממוחשבת וכמובן התחלת הפרויקט