ערכים

חברות

1. החברות היא התנדבותית ואינה תלויה בזמן.

2. לקלאבהאוס יש יכולת בקרה על קבלת חברים חדשים. החברות פתוחה לכל אדם עם עבר של התמודדות נפשית,
אלא אם כן הוא מהווה איום משמעותי ומידי לביטחון הכללי של קהילת הקלאבהאוס.

3. חברים בוחרים את הדרך בה הם מפיקים תועלת מהקלאבהאוס ובוחרים את הצוות עימו הם עובדים. לא קיימים כל הסכמים,
חוזים, לוחות זמנים או חוקים, אשר מיועדים לאכוף את השתתפות חברים.

4. לכל החברים יש גישה שווה לכל הזדמנות אותה מציע הקלאבהאוס, ללא הבדלה המתבססת על רמות תפקוד או אבחנות.

5. חברים, על פי רצונם, מעורבים ברישום של כל מעקב המשקף את השתתפותם בקלאבהאוס. רישום שכזה ייחתם ע“י חברים ואנשי צוות כאחד.

6. לחברים שמורה הזכות לשוב ולהיות חלק מקהילת הקלאבהאוס באופן מידי לאחר כל תקופה של היעדרות, אלא אם כן חזרתם
מהווה איום לקהילת הקלאבהאוס.

7. הקלאבהאוס מספק מערכת יצירת קשר (out reach) יעילה, לחברים שאינם נוכחים באופן קבוע, שנעשים מבודדים בקהילה או שמאושפזים.

מערכות יחסים

8. כל פגישות הקלאבהאוס פתוחות לחברים ולאנשי צוות כאחד. לא מתקיימות ישיבות או פגישות רשמיות, המיועדות לאנשי צוות בלבד
או לחברים בלבד, אשר בהן דנים בקבלת החלטות ובנושאים הנוגעים לחברים.

9. מספר אנשי הצוות יהיה גדול דיו על מנת לערב חברים, אך קטן מספיק, כך שלא יאפשר לאנשי הצוות לעמוד במשימותיהם ללא מעורבות החברים. 

10. לאנשי הצוות תפקידים כלליים. כל אנשי הצוות חולקים באחריות על תחום התעסוקה, הדיור, החגים, ערבים וסופי שבוע, ובנוסף באחריות
על הפעלת היחידה. אנשי הצוות אינם מחלקים את זמנם בין עבודתם בקלאבהאוס ובין תחום אחריות משמעותי נוסף, הנוגד את האופי הייחודי
של יחסי צוות וחברים בקלאבהאוס.

11. האחריות על תפעול הקלאבהאוס שייכת לחברים ולאנשי הצוות, בראשותו/ה של מנהל/ת הקלאבהאוס. במרכז אחריות זו
עומדת המעורבות של חברים ואנשי צוות בכל האספקטים של תפעול הקלאבהאוס. 

מרחב

12. לקלאבהאוס יש זהות משלו הכוללת: שם הקלאבהאוס, כתובת למשלוח דואר, כתובת מייל ומספר טלפון.

13. הקלאבהאוס ממוקם במרחב פיזי משלו. הוא נפרד מכל מרכז כלשהו לבריאות נפש או סביבה מוסדית כלשהי, ואינו משתלב עם תכניות אחרות. הקלאבהאוס בנוי במטרה לתמוך ביום המאורגן סביב עבודה (Day Ordered Work), ובו בזמן להיות אטרקטיבי ובגודל מספק, ולהעביר תחושה מכובדת.

14. כל מרחב הקלאבהאוס נגיש לחברים ולאנשי צוות כאחד. אין מרחב כלשהו לחברים או לאנשי צוות בנפרד.

סידור העבודה היומיומי

15. פעילויות היום המאורגן סביב עבודה משתפות יחד, חברים ואנשי צוות, זה לצד זה בניהול השוטף של הקלאבהאוס. הקלאבהאוס מתמקד בכוחות, כישרונות ויכולות; לכן פעילויות העבודה אינן כוללות: תוכן של תחנות לבריאות הנפש, מרפאות יום או תכניות טיפוליות אחרות בתוך הקלאבהאוס.

16. עבודה הנעשית בקלאבהאוס, היא פרי פיתוח, יצירה, תפעול ושדרוג בלעדיים של הקלאבהאוס וחבריו. בקלאבהאוס לא תיעשה שום עבודה פרטית או ציבורית של גוף חיצוני, בין אם למטרות רווח או לא, החברים לא מקבלים שכר כלשהו עבור עבודה בקלאבהאוס, וכן אין בקלאבהאוס מערכת תגמול מלאכותית כלשהי.

17. הקלאבהאוס פתוח לפחות חמישה ימים בשבוע. שעות פעילויות העבודה היומיות בקלאבהאוס יהיו זהות לשעות עבודה מקובלות.

18. כל קלאבהאוס מאורגן כיחידה/כיחידות עבודה, כשבכל אחת יש מספיק צוות, חברים ועבודה משמעותית כדי לשאת ביום מלא של פעילות יומית משותפת. כל יחידה מקיימת פגישות על מנת לטפח מערכת יחסים ולארגן את פעילויות העבודה היומיות.

19. כל העבודה בקלאבהאוס בנויה כך שהיא תעזור לחברים להחזיר לעצמם את תחושת הערך העצמי, גיבוש המטרה ותחושת הביטחון.
הקלאבהאוס לא מיועד לספק הכשרה מקצועית ספציפית.

20. לחברים ניתנת הזדמנות להשתתף בכל עבודות הקלאבהאוס, כולל אדמיניסטרציה, מחקר, קליטה, רישום, אוריינטציה ו- out reaching, העסקה, הכשרה, הערכה של אנשי צוות, יחסי-ציבור, סנגור והערכת האפקטיביות של הקלאבהאוס.

תעסוקה

21. הקלאבהאוס מאפשר לחבריו לחזור לעבודה בשכר דרך תעסוקה מעברית, תעסוקה נתמכת ותעסוקה עצמאית; לכן, הקלאבהאוס אינו
מספק לחברים עבודה דרך עסקים ”ביתיים“, מפעלים תעסוקתיים פנימיים של הקלאבהאוס או סדנאות מוגנות אחרות

תעסוקה מעברית

22. הקלאבהאוס מציע תכנית תעסוקה מעברית משלו, אשר מספקת לכל חבר, כזכות מעצם חברותו בקלאבהאוס, הזדמנות לעבוד במקום עבודה בשוק החופשי. על פי הגדרות התעסוקה המעברית, הקלאבהאוס אחראי ומחוייב לכיסוי היעדרות בכל מקומות העבודה מקרה של אי הופעתו של חבר לעבודה.

בנוסף, תכנית התעסוקה המעברית מבוססת על הקריטריונים הבאים:

א. הרצון לעבוד הוא הגורם היחיד והראשון במעלה בקביעת הזדמנויות התעסוקה.

ב. אפשרויות התעסוקה תמשכנה להיות זמינות עבור החבר, ללא קשר להצלחות או כישלונות קודמים

ג. החברים עובדים במקום העבודה אצל המעביד.

ד. שכר החברים הוא שכר הוגן, לפחות שכר מינימום ומשולם ישירות על ידי המעביד.

ה. מקומות התעסוקה המעברית מהווים מגוון רחב של הזדמנויות תעסוקתיות.
ו. משרות התעסוקה המעברית הן משרות חלקיות המוגבלות בזמן, בד“כ 20-15 שעות בשבוע ולמשך שישה עד תשעה חודשים.

ז. בחירת החברים והכשרתם לתפקיד הן באחריות הקלאבהאוס ולא באחריות המעביד.

ח. חברים ואנשי צוות של הקלאבהאוס מכינים דו“חות לגבי התעסוקה המעברית עבור ארגונים רלוונטיים העוסקים בנושא זכויות והטבות לחברים.

ט. מקומות התעסוקה המעברית מנוהלים על ידי החברים ואנשי הצוות של הקלאבהאוס ולא בידי מומחים לתעסוקה מעברית

י. אין משרות תעסוקה מעברית בתוך הקלאבהאוס. משרות תעסוקה מעברית בארגון המפעיל את הקלאבהאוס חייבות להיות במיקום שונה מהקלאבהאוס
ולעמוד בכל הכתוב לעיל. 

תעסוקה עצמאית ונתמכת

23. הקלאבהאוס מציע תכניות תעסוקה נתמכת ועצמאית משלו על מנת לסייע לחברים להבטיח, לשמר ולאחר מכן להיטיב את מצבם התעסוקתי. כחלק ממאפייניה של התעסוקה העצמאית והנתמכת, הקלאבהאוס שומר על קשר עם החברים המועסקים ועם מעסיקיהם.
חברים וצוות בשותפות מגדירים את הסוג, התדירות והמיקום של הליווי והתמיכות הנדרשות.

24. לחברים אשר עובדים בעבודה עצמאית נשמרות כל הזכויות, התמיכה וההזדמנויות בקלאבהאוס, כולל הזכות לייעוץ משפטי, סיוע בנושאי: דיור, עזרה רפואית, עזרה כלכלית ותמיכה בכל תחומי החיים, כולל השתתפות בתכניות הערב וסופי השבוע.

השכלה

25. הקלאבהאוס מסייע לחברים להשיג את מטרותיהם המקצועיות והלימודיות, בכך שעוזר להם לנצל הזדמנויות להשכלה
בקהילה. כאשר הקלאבהאוס מקיים גם תכנית לימוד פנימית, הוא נעזר במידה משמעותית בכישורי ההוראה וההדרכה של חברים.

תפעול הבית

26. הקלאבהאוס ומקומות התעסוקה המעברית ממוקמים באזור נגיש לתחבורה ציבורית. הקלאבהאוס מספק או דואג לחלופות אפקטיביות
במקרה שהנגישות לתחבורה ציבורית מוגבלת או חסרה.

27. שירותי תמיכה תוך קהילתיים ניתנים ע“י חברים ואנשי צוות כאחד. פעילויות תמיכה קהילתיות עומדות במרכזה של יחידת העבודה של הקלאבהאוס.
הפעילויות כוללות: סיוע בזכאויות, דיור וסנגור, קידום אורח חיים בריא, כמו גם סיוע בגישה לטיפול איכותי בתחום הפסיכולוגי והתרופתי, וכן לשירותים
של טיפול ההתמכרויות.

28. הקלאבהאוס מספק סיוע, פעילויות והזדמנויות, שמתוכננות לעזור לחברים לפתח ולשמור על סגנון חיים בריא.

29. הקלאבהאוס מחויב למצוא מגוון של אפשרויות דיור בטוחות, הוגנות, ולא יקרות לכל החברים, כולל הזדמנויות למגורים עצמאיים עבור כל החברים.
לקלאבהאוס גישה להזדמנויות התואמות דרישות אלו, ובמקרה ואין, מפתח הקלאבהאוס תכנית דיור משלו. תכנית הדיור של הקלאבהאוס

 

 

מתבססת על הקריטריונים הבאים:

א. חברים וצוות מנהלים את התכנית יחדיו.

ב. הדיור במקום הוא עפ“י בחירתם של דיירי המקום.

ג. החברים בוחרים את מיקומם ואת השותפים לדירה.

ד. מדיניות וחוקי התכנית מפותחים בקו התואם את תרבות הקלאבהאוס.

ה. רמת התמיכה עולה או יורדת בהתאם לצרכיו של החבר

ו. החברים והצוות פועלים לעזור לחברים לשמר ולשמור את מקום מגוריהם, במיוחד במקרה של אשפוז.

 

30. הקלאבהאוס עורך הערכה אובייקטיבית בנוגע לאפקטיביות שלו, כולל הסמכה של הקלאבהאוס העולמי (International Clubhouse).
31. מנהל/ת הקלאבהאוס, אנשי צוות, חברים ואנשים נוספים המתאימים, משתתפים בתכנית הכשרה של שבועיים או שלושה שבועות על מודל
הקלאבהאוס, במרכז הכשרה המוסמך לכך.

32. בקלאבהאוס יש תכניות חברה ופנאי המתקיימות בערבים ובסופי השבוע.חגים נחגגים בקלאבהאוס במועדם.

מימון, מינהל ואדמיניסטרציה

33. לקלאבהאוס יש ועד מנהל עצמאי, או במידה שהוא מנוהל בידי ארגון- גג (עמותה או חברה), יש לו מועצה מייעצת נפרדת, הכוללת אנשים בתפקידי מפתח.
אלו מספקים תמיכה וסנגור לקלאבהאוס בתחום הכלכלי, המשפטי, החקיקתי, התעסוקתי, הצרכני והקהילתי.

34. הקלאבהאוס מפתח ומקיים תקציב משלו, אשר מאושר בידי הועד המנהל או המועצה המייעצת, לפני פתיחתה של כל שנת תקציב. פיקוח על תקציב זה מתבצע ע“י הועד/המועצה, אשר מספקים מידע והמלצות לפני תחילת שנת התקציב, וכן מבצעים מעקב רציף לאורך השנה.

35. משכורות אנשי הצוות עומדות בתחרות עם משכורות משרות מקבילות המשולמות בתחום בריאות הנפש.

36. לקלאבהאוס יש תמיכה מלאה מרשויות בריאות הנפש במדינה, וכן ברשותו כל הרישיונות והאישורים הנדרשים. הקלאבהאוס משתף פעולה עם אנשים וארגונים אשר יכולים להגביר את יעילותו והשפעתו בקהילה הרחבה.

37. הקלאבהאוס מקיים פורומים פתוחים ופועל על פי הליכים המאפשרים לחברים ולצוות להשתתף באופן פעיל בקבלת החלטות, לרוב על פי קונצנזוס הנוגעות לניהול, לקביעת מדיניות וליכוון העתידי והתפתחות הקלאבהאוס.