2 נשים מתחבקות אחת עם הגב לתמונה ואחת עם הפנים למצלמה וחיוך גדול על פניה