טבלת תוכנית שבועית קלאבהאוס אלון טבריה בשבוע שמתחיל ב 20/1 ועד ה 26/1