טבלה שבועית ובה ריכוז הפעילויות שמתרחשות השבוע בקלאבהאוס טבריה