חבורה של אנשים מחוייכת בקבלה. עושה צורה של לב עם היד