מלא חטיפים עם פתק משפט:לאבעבור עצמנו בלבד אנחנו חיים קלאבהאוס ירושלים