ספסל בטון ומסביבו קהל רב בערב משפחות מחוץ לקלאבהאוס נצרת עלית