2 גברים עומדים עם מברשות וצבע אחד על הקרקע ואחד על סופם מביטים למצלמה קלאבהאוס טבריה