גבר עושה עמידת נר ופעילות ספורטיבית על שטיח ומסביב יושבים כמה אנשים