כ 20 אנשים יושבים במעגל ומקשיבים לדובר במרכז המעגל שולחן עם אוכל ושתיה