רגלים של אנשים ובאמצע שולחן עם מפה אדומה תיעוד של משחק עם הרבה קלפים מפוזרים על הריצפה קלבהאוס ירושלים