2 גברים יושבים מופיעים אחד עם גיטרה והשני שר מאלוריהם מסך קלאבהאוס ירושלים