גבר עומד ומחזיק חפיסת קלפים בידו ברקע בית מאבנים ירושלמי קלאבהאוס ירושלים