6 אנשים בגבם מביטים למסך מצולמים עם הגב למצלמה מרוכזים