8 אנשים יושבים מסביב לשולחן במפגש ומביטים למצלמה טבריה קלאבהאוס