קבוצת אנשים עומדת ומשחקת כדורגל על מגרש דשא בחולצות אדומות