על האש במרפסת בטבריה גבר עומד ליד המנגל והרבה עשן סביב קלאבהאוס טבריה