אישה עומדת ומחזיקה תליון חרוזים שהכינה ירושלים קלאבהאוס