5 אנשים יושבים במעגל ומנגנים - בירושלים במסגרת פעילות קלאבהאוס