"הייטק" בקלאבהאוס

התחלנו בלימוד יישומי מחשב באופן קבוע ביחידת המשרדיות, פעמיים בשבוע.

היחידה אחראית על כל  האדמיניסטרציה בקלאבהאוס- פקסים, תיוקים, הקלדות ועוד עבודות משרדיות מגוונות.  

חלק מעבודות היחידה מצריכות עבודת מחשב ובעקבות כך התחלנו את לימודי המחשב, כדי  לתת מענה לצורך של היחידה בידיים עובדות נוספות ולעזור לחברים לרכוש עוד מיומנויות.

 התלמידים החרוצים ילמדו: הכנת מצגות, הקלדות, סריקת מסמכים וכיוצא באלו.

כפיים להייטקיסטים!