איך מכמתים הצלחה של קלאבהאוס ?

כחלק מניסוח "נוהל קלאבהאוס", בו אנו עובדים יחד בקואליציה של חמשת הקלאבהאוסים, על מנת ליצור נוהל מתאים במשרד הבריאות, חולקו משימות בין חמשת הקהילות.

הקלאבהאוס שלנו (קלאבהאוס עמית בנצרת עילית) קיבל עליו להגדיר מדדים לפיהם אפשר יהיה להגדיר את ההצלחה של הקלאבהאוסים.

נושא ממדי ההצלחה עלה לדיון בלימוד של הקהילה, עלו הצעות רבות כיצד נכון למדוד את ההצלחה של החברים בקלאבהאוס באופן אישי ושל הקלאבהאוס כגוף וכקהילה.

בין ההצעות שעלו:

– מדד שביעות רצון של החברים בקלאבהאוס – הן מהקלאבהאוס והן מחייהם

– גדילת קהילת הקלאבהאוס – תוכיח שמודל הקלאבהאוס מושך חברים חדשים

– הגדלת תחושת הקשר עם הקהילה הרחבה ועוד.

נוצר דיון בשאלה אילו מדדים רלוונטיים לדיווח למשרד הבריאות ואלו מדדים חשובים לנו, לצרכים פנימיים.

התחושה הכללית היא שיש כלים למדידה של הצלחה וכולנו מאוד רוצים להצליח!

אז שיהיה לנו בהצלחה – עם או בלי מדדים 🙂

ספסל בטון ומסביבו קהל רב בערב משפחות מחוץ לקלאבהאוס נצרת עלית