ישיבה של חברי קלאבהאוס נצרת עלית יושבים יחד ומאזינים לנאמר