3 אנשים יושבים ליד שולחן ומנהלים שיח על השולחן צלחת עגבניות שרי טבריה