יושבים 6 אנשים בחדר מסביב לשולחן בישיבה קלאבהאוס טבריה