8 אנשיםיושבים סביב שולחן ומרימיםמבט למצלמה למעלה קלאבהאוס טבריה