גבר עומד מול לוח המשרדיות כותב דברים על הלוח ומסתכל למצלמה