דוני המתנות שהוכנו ע"י החברים ליריד המכירה כוסות ועציצים