12 אנשים עומדים על שפת הכנרת עם הגב למצלמה ומרימים ידים לשמים קלאבהאוס טבריה