צילום של ידים מחזיקות שי לחג שיועבר למעסיקים בקלאבהאוס טבריה