4 אנשים עומדים בחנות עם הפנים למצלמה ומצטלמים בתמונה קבוצתית