תמונה קבוצתית של חברי קלאבהאוס אלון טבריה על רקע הכנרת לכבוד ראש השנה