לוח ועליו מופיעים התורמים שהעמידו תרומות מרשימות לאירוע היריד השנתי לקראת ראש השנה קלאבהאוס נצרת עלית