אישה מחזיקה יצירה בסדנא בהשראה של חנוך פיבן קלאבהאוס טבריה