איש עומד ומביט בתערוכה מאחוריו איש נוסף מביט לכיוון אחר קלאבהאוס ירושלים