אישה מרצה ובחלל יושבים כ 10 אנשים שקשובים לדבריה ירושלים קלאבהאוס