עומדים בשורה שוטרים וחברי קלבהאוס אחרי מפגש הסברה בנושא