סנדי עומדת במרכז התמונה ומחייכת מאחוריה עוברת אישה בכחול