חברים עומדים ויושבים במרפסת קלאבהאוס טבריה ומשוחחים