גבר יושב ליד שולחן ועובד עם חבל ללמוד לארוג - קלאבהאוס טבריה