2 נשים יושבות אחת מול השניה ומשחקות ומסביבן קהל של צופים