לוח ועליו כתובים אסוציאציות שונות - טבריה קלאבהאוס