גבר עומד ונואם ומסביב ישובים קהל קשוב בשורות מאחורי הגבר תמונות רבות על הקיר