8 אנשים בחדר הפעילות אחת מהנשים עם צעיף על העינים כך שהיא לא רואה את המתרחש קלאבהאוס ירושלים